Orel deváté legie - Rosemary Sutcilffová, recenze

 
Název: Orel deváté legie
Z anglického originálu: The Eagle of the Ninth
Autor: Rosemary Sutcilffová
Rozsah: 260 stran
Datum vydání říjen 2010, původně 1954 (eng), duben 2011 (cz)
Nakladatelství: BB Art

Podle této knihy byl natočen film - premiéru měl 21.4.2011.

~ Co pohltila mlha
Orel deváté legie je příběh z dob, kdy se rozpínaví Římané snažili o podrobení divoké Británie. Nehostinná krajina a barbarské způsoby domorodých kmenů, které se civilizaci, kterou jim dobyvatelé vnucovali, srdnatě bránily, pro ně však často představovaly tvrdý oříšek. Velitelé římských pevností, rozesetých na britských ostrovech, se stále museli mít na pozoru, protože nikdy nevěděli, kdy a kde může vypuknout další rebélie. Roku 117 našeho letopočtu se devátá římská legie zvaná Hispana, která se již tehdy netěšila zrovna nejlepší pověsti, vydala na sever, aby právě jednu takovou vzporu potlačila. Pohltila je mlha a nikdo je již více nespatřil. Spolu s nimi zmizela i slavná standarta – zlatý orel s rozepjatými křídly, odznak jejich cti a chrabrosti, který si každá legie střeží jako oko v hlavě. Protože zlatý orel, to je Řím, jejich domov a jejich pýcha. Nejen že se po těch několika tisících mužů jakoby zem slehla, ale dopadl na ně i stín hanby a porážky toho nejhoršího druhu. 

Ztratí-li orla - ztratí čest.
Ztratí-li čest - ztratí vše.

~ V otcových stopách
Marcus Flavius Aquila, syn velitele jedné z kohort zmizelé legie, o dvacet let později pokračuje v otcových stopách. Má před sebou zářnou vojenskou kariéru, kterou začíná jako velitel jedné z pohraničních pevností Isca Dumnoniorum. Marcus je odhodlán očistit pošpiněné rodinné jméno, získat zpět její čest a třeba jednou odkoupit zpět rozprodané rodinné statky doma v Etrurii, které pošetilí příbuzní rozprodali. Možná by se mu to bylo i povedlo, kdyby si pro něj osud nepřichystal něco jiného. Nedlouho po svém nástupu do služby, čelí pevnost, kterou má na povel, dalšímu útoku místních kmenů, a ačkoli se prokáže jako statečný a schopný velitel, jeho vojenská kariéra je záhy v troskách a končí dříve, než mohla doopravdy započnout. 

~ Ušlechtilé úmysly
A právě v tuhle vypjatou chvíli, kdy je Markova budoucnost nejistá, dostanou se k němu zvěsti, že zlatý orel byl viděn u jednoho ze severských kmenů, který si jej prý střeží jako vzácný artefakt – okřídleného boha. Ten kousek kovu, který si barbaři nárokují, však nepředstavuje jen hanbu a ztracenou čest deváté legie, nejen že samotný fakt, že je v držení nějakého pohanského kmene, je jeho jako plivnutí do tváře římskému impériu. V jejich rukou by se mohl stát mocnou zbraní, kolem které se ostatní kmeny shromáždí a sjednotí a společně se postaví svým nepřátelům, jejichž morálka a víra ve svou vlast bude při pohledu na padlý odznak moci podkopána. Marcus si toho všeho je vědom, a s požehnáním svého strýce, se jen on sám se svým otrokem - a později přítelem – Escou vydává na tajnou výpravu, při které by něměla šanci ani celá římská legie. 

~ Magie nebo mýtus?
Přestože se již od začátku nabízí, že by za zmizením celé legie mohlo být něco tak trochu nadpozemského, nečekejte žádné voodoo rituály nebo začarované močály, autorka nabízí perfektně uvěřitelné, logicky neprůstřelné řešení. Je jen na čtenáři, do jaké míry je ochoten vzít v potaz působení nadpřirozených elementů jako zlořečení a kleteb, protože právě o to jde – do jaké míry se jimi tehdejší lidé nechávali ovlivnit, nakolik jim věřili. A právě skutečnost, že se tento příběh zakládá na dvou nedovysvětlených historických událostech, které autora spojila dohromady, a nabídla nám jejich uvěřitelné rozřešení mu dodává trochu lesku navíc. Protože co když to takhle nějak doopravdy bylo?

 http://th09.deviantart.net/fs70/PRE/f/2010/230/2/1/Centurion_by_eWKn.jpg

~ K jádru pudla... za chvíli
Kniha má neobyčejně dlouhou úvodní část – čtenář se už z obálky dozví, že hlavní zápletkou celé knihy je Markovo hledání zlatého orla, jenomže první pořádné zmínky o ztraceném symbolu deváté legie a plán na jeho nalezení se objevují a začínají formovat až téměř v polovině. Tohle chození kolem horké kaše však zdá se vůbec nebylo na škodu; ačkoli u většiny jiných knih by mi vadilo, u Orla se tenhle prodloužený úvod povedl a měl své opodstatnění. Dozvěděli jsme se co je Markus zač a co od něj očekávat přímo z životních souvislostí a událostí. Namísto toho, aby autorka řekla: „Markus je čestný  a statečný“, radši nám ukázala, jak se zachová v boji bok po boku svých podřízených.  Spíše než aby nám jeho charakter popisovala slovy „Je velkorysý a lidský“, ukázala nám jak se zachová, vidí-li v gladiátorské aréně umírat mladého muže, jemuž sice zpočátku z očí čišel strach, ale nakonec mu hrdost zabránila prosit dav o slitování. A přesně v tomhle tkví spisovatelský um, potřebný k tomu, aby postavy neexistovaly jen na papíře jako, soubor několika prázdně znějících přídavných jmen.To vše za doprovodu dobových kulis, autentických zeměpisných i demografických názvů a jazyka bohatého na vzletné metafory evokující tehdejší dobu.


~ Délka x obsah
Většina podobně zaměřených historických či dobrodružných knih mívá společnou jednu charakteristiku: bývají velmi obsáhlé. To rozhodně má své opodstatnění, protože knihy zachycující velké bitvy a hrdinské činy by se při kratším rozsahu mohly zdát jen jako bezmyšlenkovitá řež, kde jedna mrtvola následuje druhou a jednotlivé postavy jsou jen pěšáky na válečném poli nasáklém hektolitry krve. Orel deváté legie je kniha pro mládež, a tudíž nezapadá ani do jedné z výše zmíněných kategorií; drží se zlatého středu. Neočekávejte na necelých těch stovkách stran žádné epické bitvy (i když jedna či dvě jsou opravdu zmíněny), masakry nebo odysseovská dobrodružství. Jedná se opravdu jen o zdařilý dobrodružný příběh o dvou mladých mužích, kteří se rozhodli vydat na neprobádané území, aby získali zpět ztracenou čest v podobě zlatého orla deváté legie.

Omlouvám se, pokud jsem špatně interpretovala nějakou vojenskou terminologii či historickou souvislost,
pokud ano, věřte, že to bylo zcela neúmyslně a ještě více nevědomky
[Credits: images: still z filmu Orel deváté legie, Centurion by *eWKn, Roman Eagle by BBC Wales history] 

~Děkuji nakladatelství za poskytnutí recenzního výtisku~

0 komentářů:

Copyright © 2009 - Imaginary Whispers - is proudly powered by Blogger
Smashing Magazine - Design Disease - Blog and Web - Dilectio Blogger Template